תושבות ביישוב מזכה, תושב אילת, חייל המקבל תוספת רמת פעילות א

אישור מהרשות המקומית על תושבות ביישוב מזכה

ראה פרק זיכויים אישיים בטופס 1301/135 ובסימולטור, בשידור הדוח באופן מקוון יש למלא את שם הישוב, תאריך הגעה או עזיבה והמחשב ימלא ויחשב את הזיכוי באופן אוטומטי.

הסבר :
ישנם יישובים אשר תושביהם זכאים להנחה מהמס בשיעור מההכנסה ובכפוף לתקרה. הגדרת ׳תושב׳ לעניין ההנחות ממס: תושב בישוב מסוים יחיד שמרכז חייו באותו ישוב. הזיכוי מגיע על הכנסה חייבת מיגיעה אישית. על מנת לקבל את הזיכוי ממס, עליך להתגורר בישוב המזכה ברציפות במשך 12 חודשים לפחות. בשנה הראשונה להיותך תושב בישוב מזכה יינתן הזיכוי באופן יחסי למשך התושבות. לדוגמה, מי שהפך לתושב יישוב מזכה ב-1 באוגוסט 2020, וישהה בו לפחות עד ה-31 ביולי 2021, יהיה זכאי ל-5/12 מהזיכוי השנתי בשנת 2020.
לגבי שנת המס הראשונה למגורים ביישוב, תוכל לקבל הזיכוי לאחר תום השנה למגורים באמצעות הגשת דוח למס הכנסה לגבי אותה שנה.
בשנה לאחר מכן, אצל שכיר ניתן לקבל את הזיכוי גם על-ידי הצגת אישור תושבות למעביד או באמצעות תיאום מס אצל פקיד השומה.
אם חדלת להיות תושב ביישוב מזכה והיית תושב היישוב 12 חודשים רצופים לפחות, תהיה זכאי בשנת עזיבתך לזיכוי מהמס באופן יחסי לתקופת תושבותך ביישוב.
כדי לקבל את הזיכוי עליך להגיש בקשה לרשות המקומית בה נמצא היישוב, על גבי טופס 1312. הרשות תנפיק האישור על גבי טופס 1312א. אישור זה נמסר למעביד או יצורף לדוח שתגיש לפקיד השומה, לפי העניין.
סכום זיכוי זה, לא יעלה על סכום המס שהינך חייב בו בשל הכנסתך מיגיעה אישית.
במילוי הדוח הידני יש לרשום את שם הישוב, תאריך הגעה ותאריך עזיבה רק במקרה ועזבת.
בשידור הדוח באופן מקוון אינטרנט יש למלא את הפרטים לעיל באמצעות לחיצה על "מילוי".
במקרה ועברת באותה שנת מס מישוב מזכה אחד לישוב מזכה אחר יש למלא את הפרטים לעיל לגבי שני הישובים.
המחשב יבצע חישוב משוקלל של הנחת הישובים ובלבד שהתקיים התנאי של 12 חודשים רצופים.
נתק ברציפות פוגע בתנאי הרציפות כאמור לעיל והרציפות של 12 חודשים תיבדק לכל ישוב בנפרד.

רשימת הישובים המוטבים, שיעור ההטבה ותקרת ההטבה

זיכוי מס לתושב אילת

ראה פרק זיכויים אישיים בטופס 1301/135 בשידור הדוח באופן מקוון יש למלא את שם הישוב, תאריך הגעה או עזיבה והמחשב ימלא ויחשב את הזיכוי באופן אוטומטי. וגם שדה 183/139 בטופס 1301/135 ובסימולטור.

הסבר :
על מנת לקבל את הזיכוי ממס, עליך להתגורר באילת ברציפות במשך 12 חודשים לפחות. בשנה הראשונה להיותך תושב אילת יינתן הזיכוי באופן יחסי למשך התושבות. לדוגמה, מי שהפך לתושב אילת ב-1 באוגוסט 2020, וישהה בה לפחות עד ה-1 באוגוסט 2021, יהיה זכאי ל-5/12 מהזיכוי השנתי בשנת 2020.
אם מקום מגוריך הקבוע הוא באזור אילת והכנסתך שהופקה באילת או באזור חבל אילות מיגיעתך האישית. הינך זכאי להנחה במס בשיעור של 10% מההכנסה החייבת עד לתקרה של 242,520 ש"ח (בשנת 2020) הכנסה מקצבה שמקבל תושב אילת יראו אותה כהכנסה שהופקה באזור אילת.
רשום בסעיף זה את הכנסתך מיגיעה אישית שהופקה באילת או איזור חבל אילות.
אם חדלת להיות תושב אילת והיית תושב אילת 12 חודשים רצופים לפחות, תהיה זכאי בשנת עזיבתך לזיכוי מהמס באופן יחסי לתקופת תושבותך באילת.
כדי לקבל את הזיכוי עליך להגיש בקשה לרשות המקומית אילת, על גבי טופס 1312. הרשות תנפיק האישור על גבי טופס 1312א. אישור זה נמסר למעביד או יצורף לדוח שתגיש לפקיד השומה, לפי העניין.
סכום זיכוי זה, לא יעלה על סכום המס שהינך חייב בו בשל הכנסתך מיגיעה אישית.

תקרת ההכנסה החייבת לתושב אילת :

שנת 2015 – 241,080 ש"ח
שנת 2016 – 238,920 ש"ח
שנת 2017 – 238,200 ש"ח
שנת 2018 – 238,920 ש"ח
שנת 2019 – 241,800 ש"ח
שנת 2020 – 242,520 ש"ח
שנת 2021 – 241,080 ש"ח
שנת 2022 – 246,840 ש"ח
שנת 2023 – 246,840 ש"ח
שנת 2024 – 268,560 ש"ח

זיכוי לחייל המקבל תוספת רמת פעילות א'

ראה פרק זיכויים אישיים בטופס 1301/135 ובסימולטור בשידור הדוח באופן מקוון יש למלא באשף של רשימת הישובים שם נמצא "כוחות הבטחון" ולמלא הכנסת כוחות הבטחון כפי שמופיע בטופס 106.

הסבר :
חייל, שוטר, איש משמר הגבול ועובד שירות הביטחון, זכאים לזיכוי בשיעור 5% ממשכורתם המיוחדת כמוגדרת בתקנה, עד לסכום הכנסה של 161,040 ש"ח (בשנת 2020). הכל בכפוף לתנאים ולקריטריונים שנקבעו בסעיף 11 לפקודה. רשום בסעיף זה את סכום המשכורת המיוחדת כפי שמופיע בטופס 106 שצירפת.
איש כוחות הבטחון המתגורר ביישוב מזכה בכל שנת המס זכאי להנחה הגבוהה מבינהן אך לא לשתיהן בו זמנית. במקרה והנך זכאי להנחת ישובים בחלק משנת המס הנך ראשי לשלב בין שתי ההנחות.

מידע מהוראת ביצוע מס הכנסה מספר 05/2021 רשות המסים

על פי סעיף 11(ג) לפקודה, חייל שמשולמת לו משכורת מיוחדת זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 5% ממשכורתו המיוחדת עד לסכום של 161,040 ש"ח (בשנת 2020) חייל כאמור, המתגורר בישוב מוטב וזכאי להטבת מס בגין מגורים באותו יישוב, זכאי לשתי הטבות ויוכל לבחור את הטבת המס המתאימה לו. חייל כהגדרתו בסעיף שעבר במהלך השנה לישוב מזכה יוכל לבחור לקבל זיכוי כחייל לחלק מהשנה, וזיכוי לפי תושב לחלק האחר של השנה, ובלבד שעומד בכל תנאי הסעיף לרבות שהייה בישוב המזכה 12 חודשים לפחות ושלא יקבל זיכוי גם כחייל וגם כתושב ישוב מזכה על אותה תקופה.

תקרת המשכורת לחייל, איש משמר הגבול ועובד שירות הביטחון :

שנת 2015 – 160,560 ש"ח
שנת 2016 – 160,560 ש"ח
שנת 2017 – 160,560 ש"ח
שנת 2018 – 160,560 ש"ח
שנת 2019 – 160,560 ש"ח
שנת 2020 – 161,040 ש"ח
שנת 2021 – 160,080 ש"ח
שנת 2022 – 163,920 ש"ח
שנת 2023 – 163,920 ש"ח
שנת 2024 – 178,320 ש"ח

חוזר מס הכנסה מספר 5/2010 – הוראות מס הכנסה הרלוונטיות לגבי חיילים סדירים, חיילים משוחררים, חיילי המילואים, אנשי צבא קבע, וכוחות הביטחון האחרים

למידע נוסף, עדכונים ותוספות בקשר להטבות מס בישובים