קישורים לסימולטורים

רשות המיסים

מס הכנסה

סימולטור לחישוב מס הכנסה שנתי לשכירים – החזר מס

סימולטור נקודות זיכוי מס הכנסה

מענק עבודה – בדיקת זכאות

סימולטור החוק לצמצום השימוש במזומן

סימולטור – מחשבון לקביעת שווי שימוש ברכב

סימולטור – בדיקת אישור זכאות מס לתרומות (סעיף 46)

סימולטור לבדיקת קובץ במבנה אחיד לרישום תוכנה במס הכנסה

סימולטור – בדיקות לוגיות לדו"חות 126 ו-856

מידע על אישורי ניכוי מס במקור וניהול ספרים

קישור למערכת מקוונת לוועדה רפואית לפטור ממס – רשות המסים

מיסוי מקרקעין

סימולטור מס רכישה

סימולטור מס רכישה מורחב

סימולטור שומה עצמית מס שבח

מאגר מידע נדל"ן

כללי

סימולטור – בקשה לרישום תוכנה המיועדת לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת (טופס 513)

סימולטור – מחשבון לחישוב זכאות המענק לעסקים – השתתפות בהוצאות קבועות – פעימה שלישית

בדיקת זכאות למענקי סיוע ואפשרות להשבת מענקים ששולמו ביתר

סימולטור – בקשה לבדיקת זכאות להכרה במפעל כמפעל תעשייתי לצורך הישבון

מחשבון מסי יבוא – למוצרים ביבוא אישי