בקשה לפתיחת תיק לתאגיד במס הכנסה ו/או ניכויים

לפתיחת תיק במס הכנסה ו/או ניכויים – מלא את הפרטים בטופס שלהלן

לאחר קליטת הטופס ניצור איתך קשר להשלמת התהליך

(ראה את מס' התאגיד כפי שמופיע בתעודת ההתאגדות)
מס' תיק עוסק במע"מ (במידה ולא נפתח תיק במע"מ השאר את השדה ריק)
השם המעודכן
אפשר טל. נייד
רחוב, מס' בניין, יישוב ומיקוד
רחוב, מס' בניין, יישוב ומיקוד
שם למישלוח דואר (לא חובה)
אימייל (לא חובה)
החל מתאריך זה תחל חובת דיווח למס הכנסה
לדוגמה חברה שפועלת בשיווק ומכירות של מוצרי חשמל ללקוחות פרטיים.
במידה וקיים תיק ניכויים רשום בשדה זה את מספרו.
רשום את סה"כ השכירות השנתית שמשלמת החברה לבעלי הנכס שממנו פועלת החברה (במידה והחברה פועלת מנכס מושכר)
רשום את שם המשכיר (הבעלים של הנכס שהחברה שוכרת ממנו)
רשום את מס' הזהות/תאגיד של בעל הנכס שממנו שוכרת החברה
במידה וקיימים עובדים בחברה ו/או קיים צורך בפתיחת תיק ניכויים במטרה לדווח על דיבידנד/תשלומים לספקים. (לא חובה)
רשום את החיוב המשוער (ניתן לשאיר ריק)
במידה וקיימים יותר משניים צרף רשימה.
לא חובה
לדוגמה מ"ר ע.נ. 0.1 ש"ח
לא חובה
במידה וקיים - לדוגמה חברת אם / בת / אחות
במידה וקיים - לדוגמה חברת אם / בת / אחות
במידה וקיים - לדוגמה חברת אם / בת / אחות
במידה וקיים - לדוגמה חברת אם / בת / אחות