פסקי דין – מכס

ת"א (נתניה) 43468-12-21 עמית דברי מאפה קפואים (2003) בע"מ נ' מדינת ישראל, אגף המכס והמע"מ
התובעת עתרה לחיוב הנתבעת להשיב לה את התשלום ששילמה תחת מחאה בגין יבוא מכונות שלטעמה היו פטורות ממכס ומע"מ לאור הסיווג ההולם אותן. התביעה נדחית.

הודעה בדבר הסכם פשרה בת"צ 38571-11-20 יניר מערכות בע"מ ואח' נ' מדינת ישראל – רשות המסים
בנושא : גבייה שלא כדין של אגרות

ת"א (ראשון לציון) 48263-11-18 ניופאן בע"מ נ' מדינת ישראל – אגף המכס והמע"מ
התובעת שילמה את מס הקניה החל על יבוא הטובין עוד עובר למועד הקובע, בעת שהטובין היו מאוחסנים במחסן הרישוי, ואולם הם נותרו מאוחסנים שם גם לאחר התשלום.במועד הקובע, נכנס לתוק צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 6) , התשע"ח – 2017 (ק"ת שיעורי מכס, מס קניה ותשלומי חובה 1836) (להלו: "הצו"), אשר במסגרתו ביטל שר האוצר את מס הקניה על מוצרי אלקטרוניקה בידורית. לאחר פירסום הצו, התובעת פנתה אל הנתבעת בבקשה להשבת סכומי מס הקניה אשר שילמה בגין הטובין, אשר היו מצויים עדיין במחסן הרישוי, ואולם דרישתה נדחתה. התביעה נדחית.

ת"א 21210-04-21 יחיאל שלו נ' מדינת ישראל – אגף המכס והמע"מ
ארוע מס שמקורו בייבוא כלי שיט לישראל- הבקשה נדחתה

בג"ץ 2047/21 העותר: מרדכי ברנס נגד המשיבה: מדינת ישראל – רשות המיסים – מינהל המכס
חובת המצאת "מסמכי העדפה" כתנאי לקבלת פטור ממכס ליבוא אישי של כלי רכב משומשים שלא לצרכים מסחריים – העתירה נדחתה

ת"א 57355-12-18 מטרו מוטור שווק (1981) בע"מ נגד מדינת ישראל אגף המכס והמע"מ
סיווג טובין על פי צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התשע"ז – 2017 (להלן – צו תעריף המכס או הצו) – התביעה התקבלה

ת"א 21649-09-20 מאי מוטורס (2015) בע"מ נגד מדינת ישראל אגף המכס והמע"מ
זכאות לפטור מתשלום מכס בגין יבוא כלי רכב משומשים – הבקשה נדחתה

דנ"מ 8626/17 עופר מנירב נגד מדינת ישראל-משרד האוצר-רשות המיסים
היבטים שונים של מוסד התובענה הייצוגית בתביעות נגד רשות המיסים

ת"א 9540-02-17 קשר ימי בע"מ נגד מדינת ישראל-רשות המיסים אגף המכס ומע"מ מרכז
פטור ממכס בגין כלי רכב על פי הסכם הסחר עם ארה"ב בהתבסס על תעודת מקור המאשרות לכאורה כי הטובין המפורטים בהן יוצאו מארה"ב, ועומדים בכללי המקור הקבועים בהסכם הסחר בדבר כינון סחר חופשי בין ארה"ב לישראל – התביעה נדחתה

ת"א 11869-08-18 עמאד עווידה ואח' נגד רשות המיסים בישראל – מכס ישראל ואח'
רכישת רכב בייבוא אישי וקביעת שווי הרכב – התביעה התקבלה בחלקה

ע"מ 13137-09-20 דורון שי פרטוש נגד מנהל המכס ומע"מ
רכישת רכב בייבוא אישי וקביעת שווי הרכב – המשך מעקב

ת"א 24228-04-17 אהוד בן יוסף נגד מדינת ישראל-רשות המיסים, אגף המכס והמע"מ
תובענה להחזרת תפוס (כלים אסורים למטרת עישון) לפי סעיף 192 לפקודת המכס – התביעה נדחתה

עת"מ 28975-08-20 קליבר 0.45 מועדון ספורט ואח' נגד משרד הכלכלה המסחר והתעשיה תל אביב ואגף המכס
חילוט כלי איירספוט – העתירה נדחתה

ע"א 54559-06-20 וילהלם זאב פרנקל נגד בית המכס חיפה – הערעור נדחה
ת"א 30490-01-19 וילהלם זאב פרנקל נגד בית המכס חיפה
תביעה להשבת מיסי ייבוא בגין ייבוא יאכטה לישראל – התביעה נדחתה

ה"פ 32856-06-20 יוני ריבלסקי נגד מדינת ישראל
עיכוב הליכי גבייה וביטל צווי מעצר – המשך מעקב

ה"פ 40660-09-19 יוסף רול נגד בית המכס אשדוד
מכס – התביעה נמחקה

ת"א 49524-01-13 יקבי ירושלים ואח' נ' רשות המיסים ואח'
נזקים שנגרמו לתובעת עקב כך שבאתר רשות המיסים הופיע שיעור מכס שגוי ביחס ליבוא מיץ ענבים מארגנטינה – התביעה נדחתה

ע"ח 50236-07-20 רשות המיסים בישראל נגד אבי קורן
צו חיפוש ותפיסה הוצא לבקשת העוררת נגד המשיב, במסגרת חקירה שניהלה העוררת בחשד לביצוע עבירות לפי חיקוקים שונים: פקודת המכס, חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 ,חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 ופקודת מס הכנסה – הערר התקבל

ע"א 256/17 המערערים: 1 .הרשקוביץ שי ואח' נגד המשיבים: 1 .מדינת ישראל – רשות המיסים, אגף המכס והמע"מ ואח'
רכישת רכב בייבוא אישי וקביעת שווי הרכב – הערעור נדחה

ע"א 450/17 ע"א 471/17 המערערות בע"א 450/17 :1. אס.בי.אן הלבשה בע"מ 2. סופר ברנדס בע"מ המערערת בע"א 471/17 :גוטקס אופנה בע"מ המשיבה: מדינת ישראל – רשות המיסים
האם דמי זיכיון שמשולמים לחברה זרה בעבור שימוש במותג בינלאומי מוכר היטב בתחום האופנה, על פי הסכם הכולל הנחיות שיווק וניהול, נכללים בערך עסקת ייבוא טובין לצרכי תשלום מכס

בג"ץ 836/19 העותר: יאיר ספראי נגד המשיבה: רשות המיסים – משרד האוצר
עתירה נגד המשיבה בגין הליכי גביית חוב במיסי ייבוא (מע"מ ומס קניה) בשל ייבוא אישי של כלי שיט – העתירה נדחתה

עת"מ 12395-12-18 ג'ק גרינברג נגד רשות המסים
עתירה לפי חוק חופש המידע – העתירה נדחתה

ת"א 12693-04-18 דרך הים שייט חיפה (2004) בע"מ נגד ישראל (נושה)
תביעה לפטור מיסי ייבוא בגין ייבוא יאכטה לישראל – התביעה נדחתה

ע"א 15195-03-19 גאמידה בע"מ ואח' נ' מדינת ישראל-רשות המיסים-אגף המכס
קבלת פטור מתשלום מכס על טובין שייבאה מארה"ב מכוח הסכם לכינון אזור סחר חופשי בין ישראל לארצות הברית – הערעור נדחה

ת"א 28356-03-15 מ. ברוכים ובניו בע"מ נגד מדינת ישראל אגף המכס ומע"מ
המכס החל על טובין שייבאה התובעת מהקהילה האירופאית

ע"א 34767-05-19 יונה כלב נגד מדינת ישראל אגף המכס
מכס על אבני חן ותכשיטים במסלול הירוק – הערעור נדחה

ת"צ 43164-04-17 אנטי טפיו נגד רשות המסים ואח'
בקשה לעתירה מנהלית כתביעה ייצוגית בגין מסים שנדרשו בגין יבוא כלי שיט לישראל – העתירה נדחתה

ע"א 53083-10-18 ישראל נגד פלאפון תקשורת בע"מ
כיצד יש לקבוע את שווים של עסקות יבוא של מכשירי טלפון ניידים מסוג בלקברי טלפונים" או "מכשירים" שאותם ייבאה פלאפון, וזאת לצורך חיוב בתשלום מס קניה לפי חוק מס קניה – הערעור נדחה

ת"צ 54311-04-18 ס.רותאנא למסחר בע"מ נגד רשות המיסים
תובענה ייצוגית נגד רשות המיסים בעניינה של בקשת האישור הוא בחיוב ובגביית יתר שלא כדין – המשך מעקב

בג"ץ 4594/17 בג"ץ 1866/18 העותרת בבג"ץ 4594/17 :כלי שיט SUNSHINE העותרים בבג"ץ 1866/18 Three D Investments Ltd ואח' נגד 1. משרד התחבורה 2. רשות המיסים 3. משרד התעשיה

רע"א 6681/17 המבקשת רשות המיסים – מכס מרכז נגד Three D Investments Ltd
חבות מס קנייה ומע"מ בגין ייבוא ספינה לישראל – הערעור התקבל

ה"פ – THREE D INVESTMENTS LTD 4947-05-17 חברה זרה מגיברלטר נגד רשות המיסים בית המכס חיפה
חבות מס קנייה ומע"מ בגין ייבוא ספינה לישראל – הטענה נדחתה

ת"א 56946-06 תם.א.ס. תעשיות בע"מ נגד בית המכס אשדוד
סיווגם במכס של מכונות גיהוץ