עלות הפעלת עסק לעצמאי וחברה בע"מ

השוואת עלויות בהקמת עסק בין עצמאי וחברה בהיבטים של פתיחת תיקים, אגרות, הנהלת חשבונות, דוח שנתי, הצהרת הון וחשבון בנק

עלות אגרת רישום (הקמה)

עצמאי – אין.

חברה – אגרת רישום חברה ברשם החברות בסך 2,711 ש"ח (ברישום מקוון אגרה מופחתת בסך 2,221 ש"ח) (בשנת 2022).

עלות הקמת חברה ברשם החברות

הקמת חברה ברשם החברות במסלול מקוצר דורשת אימות חתימה של בעל השליטה בחברה ע"י עורך דין בעלות של כ 300 – 500 ש"ח בתוספת מע"מ.

במסלול רגיל – שכ"ט עורך דין נע בטווח ממוצע של 500 – 4,000 ש"ח בתוספת מע"מ
(תלוי במספר בעלי המניות וברמת המורכבות של מסמכי ההקמה).

עלות אגרה שנתית

עצמאי – אין.

חברה – אגרה שנתית ברשם החברות בסך 1,162 ש"ח (בשנת 2022).

עלות פתיחת תיקים ברשויות המס – מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי

עצמאי – עצמאי יכול להגיש בקשה פתיחת התיקים בעצמו ללא עלות או
בעזרת רואה חשבון / יועץ מס שלרוב יטפל בפתיחת התיקים ללא עלות ועד 2,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

חברה – בעל שליטה בחברה יכול להגיש בקשה לפתיחת התיקים בעצמו ללא עלות או
בעזרת רואה חשבון שלרוב יטפל בפתיחת התיקים ללא עלות ועד 2,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

עלות ניהול חשבון בנק

עצמאי – יכול להשתמש בחשבון הבנק הפרטי או לפתוח חשבון חדש לעסק.

חברה – נדרשת לפתוח חשבון בנק על שם החברה לפני פתיחת התיקים ברשות המסים.
(דורש אימות חתימה של מורשי החתימה בחברה ע"י עורך דין מטעמם על חלק ממסמכי פתיחת חשבון הבנק בעלות של כ 300 – 600 ש"ח בתוספת מע"מ)
(כתנאי לפתיחת התיקים ברשות המסים ישנה דרישה לאסמכתא לקיומו של חשבון בנק פעיל על שם החברה)

ניתן לחסוך חלק נכבד מהעמלות ע"י בחירה במסלול עמלות עו"ש וניהול מו"מ מול הבנק לקבלת הנחות בעמלות.

עלות הנהלת חשבונות חד צידית – לעצמאי

עצמאי שנדרש להנהח"ש חד צידית(*) יכול לנהל בעצמו את ספרי הנהח"ש בעזרת תוכנה בעלות של כ 40 – 100 ש"ח לחודש או
בעזרת חוברת תקבולים ותשלומים, חוברת חשבוניות וקבלות וחוברת הזמנות בעלות זניחה.
יתרון – ניהול אונליין של המצב הכספי בעסק. חסרון – דורש זמן ולמידה.

משרד רואה חשבון / יועץ מס / מנהל חשבונות – עלות שכ"ט חודשי תלוי במחזור ההכנסות, כמות המסמכים ורמת המורכבות של התיק,
לרוב המחיר נע בטווח שבין 250 ש"ח ועד – 600 ש"ח לחודש בתוספת מע"מ.
(את המע"מ ניתן לקבל חזרה בדיווח השוטף למע"מ, הוצאת השכ"ט מוכרת בניכוי מההכנסה ולכן מפחיתה את החבות במס הכנסה וביטוח לאומי)
יתרון – חוסך זמן יקר ונותן שקט נפשי. לרואה החשבון גישה ישירה למחשבי רשות המסים.
חסרון – לוקח זמן לרואה החשבון לקלוט את הנתונים אצלו בתוכנה ולפיכך בעל העסק לא תמיד מקבל נתונים על המצב הכספי בזמן אמת.

(*) מתאים לעסק קטן ולא לחברה, הרישום בספרי הנהח"ש הוא פשוט, רושמים הכנסות והוצאות.
(ניהול הנהח"ש חד צידית או כפולה נקבע לפי הוראות ניהול ספרים)

עלות הנהלת חשבונות כפולה

עצמאי או בעל שליטה בחברה שנדרש להנהח"ש כפולה(**) יכול לנהל בעצמו את ספרי הנהח"ש בעזרת תוכנה בעלות של כ 50-300 ש"ח בתוספת מע"מ לחודש.

משרד רואה חשבון / יועץ מס / מנהל חשבונות – עלות שכ"ט חודשי תלוי במחזור ההכנסות, כמות המסמכים ורמת המורכבות של התיק,
לרוב המחיר נע בטווח שבין 500 ש"ח ועד – 5,000 ש"ח לחודש בתוספת מע"מ.
(את המע"מ ניתן לקבל בחזרה בדיווח השוטף למע"מ, הוצאת השכ"ט מוכרת בניכוי מההכנסה ולכן מפחיתה את חבות המס)
חברה בעלת מחזור הכנסות גבוה (מעל 20 מיליון ש"ח לשנה) לרוב תעסיק מנהל/ת חשבונות שכיר/ה.

(**) חברה חייבת בהנהח"ש כפולה, הרישום בהנהח"ש מורכב יותר, מבצעים רישום והתאמות מול כרטיסי בנקים, לקוחות, חייבים שונים, ספקים, זכאים שונים והון עצמי.

דוח שנתי למס הכנסה

עצמאי

עצמאי יכול להכין ולהגיש בעצמו למס הכנסה את הדוח השנתי ללא עלות או במקרה והדוח מורכב בעזרת תוכנה בעלות של כ 1,000 – 2,500 ש"ח לשנה.

עוסק פטור (מחזור הכנסות נמוך) לרוב יכול להגיש בעצמו את הדוח ללא צורך ברואה חשבון.

עלות שכ"ט לרואה חשבון או יועץ מס עבור הכנה והגשת הדוח למס הכנסה נע בטווח של 1,000 – 4,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

חברה

בעל שליטה בחברה נדרש להגיש דוח כספי (מאזן) שנתי מבוקר ע"י רואה חשבון בעלות של כ 4,000 – 30,000 ש"ח בתוספת מע"מ
(תלוי במחזור ההכנסות ובמורכבות הדוח)

היות ונדרשת חתימה של רואה החשבון על הדוח הכספי של החברה, אזי אין אפשרות להגישו בצורה עצמאית.

הצהרת הון

עצמאי או בעל שליטה בחברה שמקבל מכתב דרישה להגשת הצהרת הון יכול למלא את הצהרת ההון בעצמו ולהגישה למס הכנסה ללא עלות.
ברוב המקרים יעדיף להיעזר ברואה חשבון / יועץ מס.

עלות שכ"ט להכנת הצהרת הון תלויה במספר פרמטרים – האם מדובר בהצהרה ראשונה ? אם כן לרוב המחיר יהיה נמוך יותר.

בהצהרה הון שאינה ראשונה נדרש לבצע תחשיב להפרש שנוצר בין הצהרת ההון הקודמת לנוכחית ולפיכך שכ"ט גבוה יותר.

ככל שההצהרה כוללת יותר נכסים והתחייבויות שכ"ט יהיה גבוה יותר.

עלות שכ"ט רואה חשבון / יועץ מס להצהרת הון ראשונה נע בטווח של 1,000 – 5,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

עלות שכ"ט רואה חשבון / יועץ מס להצהרת הון שאינה ראשונה נע בטווח של 1,500 ש"ח – 7,500 ש"ח בתוספת מע"מ.

הזמנה לדיון / ביקורת במס הכנסה

עצמאי יכול לגשת לדיון בעצמו ללא עלות או בליווי רואה חשבון / יועץ מס / עורך דין בעלות שכ"ט של כ 2,500 – 10,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

בעל שליטה בחברה ינהל את הדיון / ביקורת במס הכנסה בליווי של רואה חשבון / עורך דין בעלות של כ 3,000 – 40,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

סגירת תיק במע"מ, מס הכנסה, ניכויים וביטוח לאומי

עצמאי יכול להגיש בקשה לסגירת התיקים בעצמו ללא עלות או בעזרת רואה חשבון / יועץ מס בעלות של כ 500 – 2,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

חברה – בעל שליטה בחברה יכול להגיש בקשה לסגירת התיקים בעצמו ללא עלות או בעזרת רואה חשבון / יועץ מס בעלות של כ 500 – 4,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

פירוק החברה ברשם החברות

לחברה ללא פעילות ושלא נותרו בה נכסים או התחייבויות, פירוק החברה נעשה ע"י עורך דין בעלות של כ 1,000 – 5,000 ש"ח בתוספת מע"מ.