נדל"ן מסחרי או מניות נדל"ן בבורסה ?

מה יותר כדאי – לרכוש נדל"ן מסחרי או לרכוש מניות בבורסה שמשקיעות בנדל"ן

נערוך השוואה בין רכישת נדל"ן מסחרי לבין רכישת מניות בבורסה שפועלות בתחום הנדל"ן בהיבטים של הוצאות רכישה, הוצאות שוטפות והוצאות במכירה

הוצאות רכישה

נדל"ן מסחרימניות נדל"ן
להשקיע זמן באיתור נכס מתאיםכןלא
להשקיע זמן בניהול מו"מ מול המוכרכןלא
תשלום מס רכישה 6% מעלות הנכס (ללא המע"מ)אין
תשלום דמי תיווך1%-2% מעלות הנכסאין
תשלום שכ"ט עו"ד0.25%- 1% מעלות הנכסאין
אגרות שונותישאין
זמן לטיפול בהעברת הבעלותכןלא
איתור שוכר (לנכס ריק)כןלא
שיפוצים והתאמות לשוכרישאין
פתיחת תיק במס הכנסה ומע"מכןלא
עמלת רכישת נייר ערך בבורסהאין0.1% – 0.4%
עמלות לפתיחת תיק הלוואהישאין

הוצאות שוטפות

נדל"ן מסחרימניות נדל"ן
שיפוצים והתאמות לשוכרכןאין
תשלום לביטוח הנכסכןאין
תיקונים ותחזוקה שוטפתכןאין
הוצאות גבייהכןאין
הוצאות על נכס ריקתשלומים גבוהים על ארנונה ודמי ניהול לועד הבנייןאין
שכ"ט עו"ד לטיפול בשוכר שחדל לשלם דמי שכירותכןאין
הגשת דיווחים שוטפים למע"מברוב המקרים כןלא
תשלום מקדמות למס הכנסהברוב המקרים כןברוב המקרים לא
תשלום מקדמות לביטוח לאומיברוב המקרים כןלא
חובת הגשת דוח שנתי למס הכנסה כןברוב המקרים לא
תשלום מס הכנסה על הכנסות שוטפות מדמי שכירות ליחיד ( הנכס נרכש באופן פרטי)לפי המס השולי : עד גיל 60 – שיעור המס מתחיל ב – 31%. בגיל 60+ שיעור המס מתחיל ב – 10%.לא
מס הכנסה בקבלת דיבידנד (למי שהנכס מוחזק באמצעות חברה בע"מ)30% לבעל שליטה בחברה או 25% למי שלא נחשב לבעל שליטה 25%
דמי ניהול לניירות ערך (שנתי)אין0% – 0.6%
עמלה לבנק/בית השקעות על קבלת דיבידנדאין0% – 0.6%
תשלום שכ"ט לרו"ח/יועץ מס עבור הנהלת חשבונות כןלא
תשלום שכ"ט לרו"ח/יועץ מס עבור הכנת דוח שנתי למס הכנסהכןברוב המקרים לא
תשלום אגרה לרשם החברות (לבעלי שליטה בחברה)כןלא
תשלומים לפירעון הלוואותכןלא

הוצאות במכירה

נדל"ן מסחרימניות נדל"ן
השקעת זמן באיתור קונהכןלא
השקעת זמן בניהול מו"מ מול הקונהכןלא
תשלום דמי תיווך1%-2% ממחיר המכירהאין
תשלום שכ"ט עו"ד0.25%- 1% ממחיר המכירהאין
שכ"ט לרו"ח לתחשיב מס שבחכןאין
אגרות שונותכןאין
היטל השבחהבחלק מהמקריםאין
השקעת זמן לטיפול בהעברת הבעלותכןאין
תשלום מס שבחכן (לנכס שנרכש בשנים האחרונות 25% מהרווח הריאלי המתואם, לנכס ותיק החישוב מורכב יותר)לא
תשלום מס רווח הוןלאכן (25% מהרווח הריאלי)
עמלת מכירת נייר ערך בבורסהאין0.1% – 0.4%
עמלות פירעון מוקדם של הלוואותישאין
טיפול בסגירת התיק במס הכנסה ומע"מכןלא
שכ"ט עו"ד לפירוק חברה בע"מכן (לבעל שליטה בחברה)לא

הבדלים נוספים

נדל"ן מסחרימניות נדל"ן
נזילות הנכסהנכס לא נזיל (תהליך המכירה ארוך)כן (ניתן למכור את המניות בבורסה)
שינויים בשווי הנכסבהתאם לשווי שוק של נכס דומהמשתנה על בסיס יומי בהתאם למסחר בבורסה
הקטנת הסיכון בהשקעה על ידי פיזור השקעותבנכס יחיד אין פיזור – הסיכון גבוהבדרך כלל חברות נדל"ן בבורסה משקיעות בנכסים רבים ולפיכך הסיכון נמוך
אפשרות לשימוש עצמיכןלא
שליטה בנכסשליטה מלאהאין
ריבית על הלוואהתלויה בבעל הנכס ובנכס בחברות נדל"ן מבוקשות הריבית ותנאי ההלוואה יהיו עדיפים
אפשרות למינוףקיימתהמינוף בהשקעה כבר מובנה במניה

למדריך להכנסות מדמי שכירות

להסבר על חישוב מס שבח

להסבר על מכירת ניירות ערך בבורסה

לקבלת פרטים נוספים הינך מוזמן ליצור איתנו קשר