טופס 134 – נספח לטופס הדוח השנתי ליחיד

חישוב ההכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופת גמל וחישוב ההוצאה המותרת בגין רכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה

טופס 134 לשנת 2023

טופס 134 לשנת 2022

טופס 134 לשנת 2021

טופס 134 לשנת 2020

טופס 134 לשנת 2019

טופס 134 לשנת 2018

טופס 134 לשנת 2017

טופס 134 לשנת 2016

טופס 134 לשנת 2015

טופס 134 לשנת 2014

טופס 134 לשנת 2013

טופס 134 לשנת 2012