חלוקת רווחים מכח סעיף 77 לפקודה

הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 9/2018

שינויים בדוחות ליחידים לשנת המס 2017 ודגשים

חלוקת רווחים מכח סעיף 77 לפקודה
בתיקון 235 לפקודה תוקן סעיף 77 ונקבעו תנאים בהם נוכל לראות רווחים לא מחולקים כמחולקים.
הסעיף מאפשר למנהל הרשות, לאחר התייעצות עם וועדה להורות לחברה מסוימת, לחלק את רווחיה משנה מסוימת כדיבידנד, לפי התנאים המופיעים בסעיף. הכנסות הדיבידנד כאמור יחושבו גם לצורך מס על הכנסות גבוהות (מס ייסף).
שדות בדוח: בטופס 1301 בחלק לשימוש המשדר נוספו שני שדות חדשים לרישום ההכנסה מדיבידנד שחולקה מכח סעיף זה (הכנסה בשיעור של 30% או 25%) וציון השנה ממנה חולקו הרווחים.
שדה 352 – הכנסה מדיבידנד בשיעור של 25% לבן הזוג הרשום.
שדה 363 -הכנסה מדיבידנד בשיעור של 30% לבן הזוג הרשום.
שדה 339 -הכנסה מדיבידנד בשיעור של 25% לבן הזוג שאנו רשום.
שדה 340 -הכנסה מדיבידנד בשיעור של 30% לבן הזוג שאנו רשום.

שינויים בדוחות לחברות לשנת המס 2017 ודגשים

חלוקת רווחים מכח סעיף 77 לפקודה
בתיקון 235 לפקודה תוקן סעיף 77 ונקבעו תנאים בהם ייראו רווחים לא מחולקים כמחולקים. הסעיף מאפשר למנהל הרשות לאחר התייעצות עם ועדה להורות לחברה מסוימת, לחלק את רווחיה משנה מסוימת כדיבידנד, לפי התנאים המופיעים בסעיף.
שדות בדוח: בטופס 1301 נוספו שדות חדשים לרשום ההכנסה מדיבידנד שחולקה מכח סעיף זה (הכנסה החייבת במס בשיעור של 30% או 25%) והשנה ממנה חולקו הרווחים.

קישור להוראת ביצוע מס הכנסה מספר 9/2018